Aktuálně

Hlavní stránka > Aktuálně

 

Omlouváme se za neúplnost našich webových stránek, připravujeme pro Vás nový web.
Omlouváme se, že z důvodu rekonstrukce depozitářů je omezen provoz expozici Současná česká malba.

AKTUÁLNÍ PROGRAM

25. listopad, pátek, 8:00 – 12:00, Městská výstavní síň (atrium knihovny), Malé nám. 5 
ADVENTNÍ PÁTEČNÍ DOPOLEDNE
Ukázková a tvořivá dílna pro školy a veřejnost se Střední zemědělskou školou Benešov na téma Tradice a zvyklosti adventního kalendáře.

27. listopad, neděle, 15:00
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM, Divadlo Víti Marčíka
Radostná zvěst o narození Ježíška je zasazená do scény, jejíž základ tvoří kopie historického, umělecky hodnotného dřevěného betlému, z kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích, kterou za finanční podpory biskupství plzeňského vyhotovil mistr Jan Růžička. Vstup volný, ale z důvodu omezené kapacity je nutno si rezervovat vstup předem – info MT: 724 034 713. 
 
28. listopad, pondělí, 17:00, Městská výstavní síň
VÁNOČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ BENEŠOVSKA 
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Vernisáž výstavy

2. prosinec, pátek, 8:00 – 12:00, Městská výstavní síň (atrium knihovny), Malé nám. 5
ADVENTNÍ PÁTEČNÍ DOPOLEDNE – ukázková a tvořivá dílna pro školy a veřejnost na téma Tradice a zvyklosti podle adventního kalendáře

3. prosinec, sobota
VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO DĚTI, 13:00 – 15:30
PŮDORYS, BOKORYS, ŘEZ – MÁ ARCHITEKTURA SVOU MEZ?
O možnostech architektury od dávnověku až po 21. století. Dílna pro děti od 5 do 13 let. Děti do 7 let jen s vlastním doprovodem. Kapacita omezená, je vhodné přihlásit se předem. Info: 724 034 713.
 
4. prosinec, neděle
VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO DĚTI, 13:00 – 15:30
VLÍDNÁ TVÁŘ MĚSTA JE ARCHITEKTURY CESTA
Dětské představy o podobě vybraných částí města Benešova.  Dílna pro děti od 5 do 13 let. Děti do 7 let jen s vlastním doprovodem. Kapacita omezená, je vhodné přihlásit se předem. Info: 724 034 713.
 
4. prosinec, neděle, 10:00 – 16:00, Experimenta, Masarykovo nám. č.p.100
SVATÁ BARBORA, 2. adventní neděle
OD POČÁTKU ADVENTU KE ZJEVENÍ PÁNĚ
Ve výstavním prostoru EXPERIMENTA  bude postupně celý advent a následně pak vánoční čas vznikat výstava, která bude vytvářena průběžně za spoluúčasti obyvatel města. Tak, jak plyne čas, budou postupně připomínány lidové zvyky a křesťanské tradice. Každý může přijít a přinést k vystavení, či vytvořit si něco, co souvisí s daným dnem. Samozřejmě se může i jen podívat. První část výstavy je věnována 2. adventní neděli, lidovým obyčejům a svátku sv. Barbory. Vstup do tvůrčí dílny je volný. Všechny Barborky budou mít vstup volný rovněž do expozice Experimenta.
 
6. prosinec, úterý, 10:00 – 16:00, Experimenta, Masarykovo nám. č.p.100
SVATÝ MIKULÁŠ
OD POČÁTKU ADVENTU KE ZJEVENÍ PÁNĚ
Spolutvoříme výstavu. Každý obyvatel města může přijít a přinést k vystavení, či vytvořit si něco, co souvisí s tímto dnem. Samozřejmě se může i jen tak podívat. Tvořivá dílna od 10:00, od 15:00 odpolední čtení a zpívání.
 
9. prosinec, pátek, 8:00 – 12:00, Městská výstavní síň (předsálí Městské knihovny), Malé nám. 5
ADVENTNÍ PÁTEČNÍ DOPOLEDNE – ukázková a tvořivá dílna pro školy a veřejnost na téma Jak se proměňovala výzdoba vánočního stromu a věnce v průběhu času
 
11. prosinec, neděle, 10:00 – 16:00, Experimenta, Masarykovo nám. č.p.100
OD POČÁTKU ADVENTU KE ZJEVENÍ PÁNĚ, III. adventní neděle
Spolutvoříme výstavu. Každý obyvatel města může přijít a přinést k vystavení, či vytvořit si něco, co souvisí s tímto dnem. Samozřejmě se může i jen tak podívat. 
 
13. prosinec, úterý, 10:00 – 16:00, Experimenta, Masarykovo nám. č.p.100,
SVATÁ LUCIE
OD POČÁTKU ADVENTU KE ZJEVENÍ PÁNĚ
Spolutvoříme výstavu. Každý obyvatel města může přijít a přinést k vystavení, či vytvořit si něco, co souvisí s tímto dnem. Samozřejmě se může i jen tak podívat. Tematická dílnase šustím a papírem pro děti i dospělé s Lenkou Útratovou.
 
13. prosinec, úterý, 17:00, Šímova síň Muzea umění, Malé nám.1/74
JAROSLAV KADLEC – DESIGN A ARCHITEKTURA
Setkání s významným českým a současně i benešovským architektem u příležitosti jeho výstavy a životního jubilea. Pozvání přijala dlouholetá vedoucí sbírky nábytku Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Daniela Karasová, publicista Petr Volf, architekt Vojtěch Štorm a další hosté.
 
16. prosinec, pátek, 8:00 – 12:00, Městská výstavní síň (atrium knihovny), Malé nám 5
ADVENTNÍ PÁTEČNÍ DOPOLEDNE – ukázková a tvořivá dílna pro školy a veřejnostna témaVánoční stolování 
 
18. prosinec, neděle, 10:00 – 16:00, Experimenta, Masarykovo nám. č.p.100
OD POČÁTKU ADVENTU KE ZJEVENÍ PÁNĚ, IV. adventní neděle
Spolutvoříme výstavu. Každý obyvatel města může přijít a přinést k vystavení, či vytvořit si něco, co souvisí s tímto dnem. Samozřejmě se může i jen tak podívat. 
 
18. prosinec, neděle
VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO DĚTI, 13:00 – 15:30
CO DĚLAJÍ BROUČCI O ADVENTU?
Předvánoční zastavení nad ilustracemi i příběhem legendární knížky několika generací dětí. Dílna pro děti od 5 do 13 let. Děti do 7 let jen s vlastním doprovodem. Kapacita omezená, je vhodné přihlásit se předem. Info: 724 034 713.
 
29. prosinec /17:00, Šímova síň
MISTR VYŠEBRODSKÉHO OLTÁRU
Zamyšlení nad dvěma deskovými malbami tohoto klenotu české gotické malby.
 
VÝSTAVY 
 
Hlavní budova muzea, Malé náměstí 1
 
6. září – 31. prosinec
JAROSLAV KADLEC  /DESIGN A ARCHITEKTURA
Jméno architekta docenta Jaroslava Kadlece je spojené s pedagogickou činností na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde 22 let působil v atelieru architektury Prof. A. Benše. Poté byl pracovníkem Institutu průmyslového designu. Věnoval se interiérové tvorbě, výstavnictví a nábytku, také návrhům staveb i zahradní architektury. Je např. spoluautorem skleněné fontány do interiéru výstavního pavilónu Expo 1958. V roce 2008 jej Obec architektů poctila Cenou za celoživotní dílo. Výstava představí výběr z Kadlecovy tvorby, která je výraznou součástí české architektury a designu druhé poloviny 20. století. Patří k ní i série jeho postmoderních židlí z 80. let minulého století.

17. říjen – 31. prosinec
DESIGNBLOK BENEŠOV 2015 /DŘEVĚNÉ SEZENÍ V DOBĚ BAUHAUSU
Benešov je už několikátým rokem účastníkem festivalu designu. Ve výstavním kabinetu muzea bude instalován soubor dřevěných židlí vyrobený podle návrhů DESIGNÉRŮ PŮSOBÍCÍCH v době existence slavné školy Bauhaus. Výstava má ovšem interaktivní naučný charakter – židle budou k dispozici ve formě stavebnic, které si každý bude moci skládat. Muzeum totiž nevystavuje design tradičně, ale věnuje se mu z hlediska jeho funkcí i ergonomie, k čemuž slouží i speciální výuková laboratoř.
 
PIARISTICKÁ KOLEJ, Masarykovo náměstí č. p. 1 (otevřeno pondělí – pátek 8:00 – 16:00)
 
Architekt OTAKAR NOVOTNÝ (1880-1959)
Naučná expozice představuje dílo slavného benešovského rodáka, českého architekta, designéra a pedagoga, jednu ze zakladatelských osobností moderní české architektury. (První poschodí vpravo)
 
MĚSTSKÁ VÝSTAVNÍ SÍŇ, Malé náměstí 5 (otevřeno pondělí – pátek 8:00 – 18:00)
 
17. říjen – 24. listopad
ŘETÍZKOVÝ KOLOTOČ
Výstava představí práce žáků výtvarného ateliéru Základní umělecké školy Benešov pod vedením Mgr. Evy Mixánové. V úterý, 8. listopadu, proběhne komentovaná prohlídka, kterou pro veřejnost připravili autoři vystavených prací.

5. listopad – 24. listopad, vernisáž 4. 11., pátek v 17:00, Městská výstavní síň
KEKS A  THE TAP TAP
Zasmějte se společně s kapelou The Tap Tap vtipům o lidech s hendikepem, které pro ně nakreslili výtvarníci z časopisu Sorry. Všechny vybrané vtipy prošly tvrdou cenzurou členů kapely The Tap Tap – nejtemnější odstín černé legrace je spolehlivě zaručen. Hlavním účelem výstavy je upozornit na význam černého humoru jako důležité schopnosti komunikovat o vážných věcech s nadhledem. Celostátní turné nazvané „The Tap Tap načerno“ je pořádáno na podporu sbírky na dostavbu areálu Jedličkova ústava a škol. Černobílý humor se v podobě minivýstav objeví v průběhu listopadu a prosince také na dalších veřejných místech Benešova. Vyvrcholením bude vánoční koncert kapely Keks, na kterém vystoupí rovněž The Tap Tap – konat se bude 17. prosince ve společenském centru Karlov.

26. listopad -  6. leden 2017
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VÝSTAVA  
Doprovodná výstava k salonu výtvarníků připravená ve spolupráci se Střední zemědělskou školou Benešov, oborem zahradnictví. Studenti pod vedením Hany Kardové představí tematickou výzdobu od tradičních stylů až po současnost. Součástí výstavy jsou ukázková a tvořivá Adventní páteční dopoledne pro školy a veřejnost.

29. listopad – 31. prosinec
VÁNOČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ BENEŠOVSKA  /vernisáž v pondělí 28.11. v 17:00
Výstava v pravidelných dvouletých intervalech představuje nejnovější tvorbu regionu. Účast na ní je volně přístupná všem výtvarníkům Benešovska. Informace E: recepce@muzeum-umeni-benesov.cz, MT: 724 034 713.
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VÝZDOBA
Součástí výstavy bude prezentace tvorby studentů z oboru zahradnictví Střední zemědělské školy v Benešově. Kromě toho bude po celé adventní období vždy v pátek dopoledne připravená tvořivá dílna pro školy a širokou veřejnost.  
 
EXPERIMENTA, BENEŠOVSKÉ PODZEMÍ, Masarykovo nám. 30/100
vánoční provoz 1.12. – 30.12., otevřeno úterý - neděle 10:00 – 16:00, o svátcích 23.-26. zavřeno, info MT: 724 034 713
Experimentální prostor nacházející se pod benešovskou radnici – exponáty vybízejí k hraní, poznávání, experimentování. Děti si mohou volně hrát v sekci LEGO SVĚT, kde je vstup zdarma; pro starší je připravena virtuální realita, která určitě zaujme i rodiče. VSTUPNÉ: základní: 50,- Kč osoba a další slevy. LEGO SVĚT – vstup volný.
 
4. prosinec, neděle, 10:00 – 16:00, Experimenta, Masarykovo nám. 100
OD POČÁTKU ADVENTU KE ZJEVENÍ PÁNĚ
Ve výstavním prostoru EXPERIMENTA  bude postupně celý advent a následně pak vánoční čas vznikat výstava, která se bude tvořit postupně za spoluúčasti obyvatel města. Tak, jak plyne čas, budou postupně připomínány lidové zvyky a křesťanské tradice. Každý může přijít a přinést, či vytvořit si něco, co souvisí s některým svátečním dnem. Nebo se jen tak podívat.  
 
ROBOTY PRO CHYTRÉ DĚTI
Pravidelné setkávání v expozici Experimenta pod vedením Davida Harta nad hotovými modely i stavebnicemi jednoduchých robotů, jejich programováním a ovládáním. Muzeum má k dispozici roboty, které se v benešovských školách zatím nevyskytují a otevírá tak novou kapitolu vzdělávání, bez níž se v budoucnosti nikdo neobejde. Realizované výstavy v roce 2016:

28. listopad – 28. únor 2016
ONDŘEJ ŠIK – VE STÍNU SVĚTLA
.

První souborná výstava Ondřeje Šika (1944-1997) seznamuje s tvůrčím odkazem zcela neznámého, zapomenutého fotografa a kněze, Ondřeje Šika, jehož tvorba je mimo jiné spjata s okolím Benešova a Votic. Mapuje životní dráhu, umělecké prostředí, z něhož vyrůstal a jeho osobitou fotografickou tvorbu. Šikovy práce zachycují lyricky laděné horizonty krajin, dokumentují zánik vesnické architektury a života v oblasti Poličky, České Sibiře a Voticka. Prostřednictvím performance a řady výstav reagoval rovněž na zanikající historické jádro Mostu (spolu s dalšími umělci – např. Petr Kovář, Jiří Sozanský...). Motivy pomíjivosti lidského snažení a zániku vystupují na povrch rovněž v cyklech Pozůstalost a Obrázky na zdi.


29. únor 30. březen,  vernisáž 29. 2., 17:00 
ZE ŽIVOTA MOŘE
Výstava mapuje výtvarné práce 1. pololetí školního roku 2015/2016, kdy žáci tvořili svá díla v rámci projektu nazvaného Ze života moře. Cílem bylo zapojit do výuky literaturu, ekologii, zeměpis, biologii..... Žákům tím rozšířit jejich znalosti o moři a prostřednictvím tvorby v nich prohloubit vztah nejen výtvarné tvorbě, ale i k přírodě.  Práce vytvořili žáci Základní umělecké školy ve Voticích a v Neveklově, pod vedením učitelky Markéty Čiperové. Na vernisáži  zahrají a zazpívají žáci hudebního oboru ZUŠ Votice.


6. leden – 20. únor
VÝTVARNÝ OBOR S ÚSMĚVEM

Lidská postava vážně i nevážně rukou začínajících umělců. Tvorba žáků výtvarného studia benešovské Základní umělecké školy představí práce dětí od 5 do 18 let.

4. březen – 20. květen
MARIE BLABOLILOVÁ – RASTRY / vernisáž 3. 3. v 18:00

Výstava představí tvorbu významné české malířky a grafičky za poslední tři dekády, kdy autorka soustředěně rozvíjela osobitý koncept poezie každodennosti - motivy interiérů, zátiší, městských i přírodních krajin. Zobrazuje konkrétní věci s jejich zřetelnými znaky, ale za současného využití výrazného abstraktního řádu. Příznačné je využití rastrů linoleí či rytmizovaných ornamentů malířských válečků.
V průběhu festivalu Jeden Svět 3.4. - 10.4., je výstava uzavřena. 

1. leden – 31. květen 2016
MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ MM-CITÉ

Komorní výstava připravená v rámci festivalu Designblok '15 představuje špičkový český mobiliář zlínské značky mm-cité za níž stojí designérská a organizační práce Radka Hegmona a Davida Karáska. Jejich lavičky, orientační směrovky, stojany na kola, odpadkové koše i zastávkové přístřešky známe z mnoha měst naší republiky, železničních koridorů, ale i ze zahraničí.

 

1. leden – 31. květen 2016
DESIGNBLOK BENEŠOV 2015: LEGO+

Firma prezentující známou dětskou stavebnici zaznamenala v posledním období další mimořádný globální růst. Stává se tak stále více zodpovědnou za rozvoj dětí a mládeže celého světa. Je proto nezbytné pozorně analyzovat její produkci. Ta má kvality zejména v oblasti řízených a svobodných typů stavebnic včetně robotických – těch v rámci celé nabídky LEGO EDUCATION. Za přínos lze také považovat aplikace lego struktur na užitných produktech (tašky, pouzdra, obaly). Problémem zůstávají přes existující stupnici lomených odstínů neharmonické užívání ostrých barev, designérsky absolutně nezvládnuté kolekce pro malá děvčata, výtvarně nevyvážená série LEGO ARCHITECTURE a výrobcem sice diskutované, ale produkcí zatím nereflektované negativní psychické nastavení některých figurek a bojové techniky. Výstava otevřená u příležitosti DESIGNBLOKU je instalována formou tvůrčí dílny.

7. červen – 28. srpen
ZDENĚK KIRCHNER – UŽITÁ GRAFIKA
Komorní výstava představuje užitou tvorbu význačného českého malíře a grafika Zdeňka Kirchnera. Zahrnuje období 60. let  20. století, kdy se zabýval návrhy plakátů, obalů gramodesek, grafickou úpravou knih, dva roky navrhoval přebal časopisu Tvar.  Převážnou část výtvarné pozůstalosti Z. Kirchnera získalo v tomto roce Muzeum umění darem od občanského sdružení Paměť Praha. Tato výstava představí jen zlomek daru. Zároveň chceme volně navázat na výstavu BEZ NÁZVU, která probíhá v letních měsících v Museu Kampa v Praze - představí malířské dílo Z. Kirchnera a budou na ní zastoupené převážně obrazy ze sbírky benešovského Muzea umění.

25. květen – 25. červen, dernisáž  21. červen  v 16:30 
UŽ JE NÁM VÍC… a chodíme k vám pořád rádi
Absolventská výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Benešově – Pavel Blažek, Matěj Bultas, Slavomír Bury, Aneta Dvořáková, Denisa Jirčíková, Jan Pavlíček, Vojtěch Pavlíček, Marie Pavlíčková, Veronika Vilímková. Výstava je doplněná tvorbou dalších žáků, kteří se účastnili výtvarného projektu PACHOLATA – 70 let hudby v Benešově.

1. červenec – 28. srpen 
MÍSTA ARCHITEKTONICKÉHO VZ(D)ORU
Novinář a spisovatel architektury Petr Volf v rámci projektu Ex-centric Architektura mimo centra zmapoval kvalitní současnou architekturu v České republice, která se mnohdy nachází v místech, kde by ji nikdo neočekával. Výsledkem projektu je výstava, jež mapuje vybrané realizované stavby z let 1990-2013 v sídlech s počtem obyvatel do 20 tisíc. Jsou v ní zahrnuté i tři stavby z Benešova  - radnice, hotel Karlov a dům seniorů ve Villaniho ulici.


7. červen – 28. srpen
VESNICE JE SVĚT
Daniela Baráčková / Barbara Benish / Veronika Bromová / Jan Freiberg / Brit P. Jensen / jinakrajina / Barbora Lungová / Periférne Centrá /  Jindřich Štreit 
 
Je zajímavé sledovat, jak se v posledních desetiletích venkovské prostředí proměňuje, a jak se tyto změny odrážejí v současném umění. Umělce zastoupené na výstavě spojuje dlouhodobý zájem o venkov, coby téma i místo tvorby a života. Do venkovského prostředí pronikají rozmanitými způsoby a setkávají se s různými ohlasy. Oživují i podvracejí tradiční přístupy a jsou nuceni objevovat nové způsoby spolupráce a dialogu. Jejich vztah k venkovu je něčím víc, než jen pouhou inspirací; stávají se spolutvůrci venkovských komunit v rozmanitých každodenních i neběžných aktivitách, které sahají daleko za oblast chápanou jako umělecká tvorba. Působí jako dokumentátoři a komentátoři vesnického života, zkoumají staré historie, zakládají nové galerie, věnují se zemědělství, vysazují sady a stromořadí, zachraňují louky a rozšiřují představu o tom, čím venkov a umění mohou být.
Na výstavě jsou zastoupena díla napříč médii – malby, fotografie, dokumentace sochařských instalací, videa, rozhlasová hra, zvukové nahrávky, instalace a projekty na pomezí výtvarného umění a dalších oblastí jako je sociologie, architektura, ale i zemědělství.
 

7. červen – 28. srpen
ZDENĚK KIRCHNER – UŽITÁ GRAFIKA
Komorní výstava z cyklu Osobnosti českého grafického designu představuje užitou tvorbu význačného českého malíře a grafika Zdeňka Kirchnera. Zahrnuje období 60. let  20. století, kdy se zabýval návrhy plakátů, obalů gramodesek, grafickou úpravou knih, dva roky navrhoval přebal časopisu Tvar.  Převážnou část výtvarné pozůstalosti Z. Kirchnera získalo v tomto roce Muzeum umění darem od občanského sdružení Paměť Praha. Tato výstava představí jen zlomek daru. Volně navazuje na výstavu BEZ NÁZVU, která probíhá v letních měsících v Museu Kampa v Praze a představuje malířské dílo Z. Kirchnera ze sbírky benešovského Muzea umění a dalších českých sbírkotvorných institucí.

REALIZOVANÝ PROGRAM v roce 2016


4. leden, pondělí, 13:30-18:30
LABORATOŘ ERGONOMIE

muzejní laboratoře slouží podpoře výzkumu a předvádění naučných programů veřejnosti. Téma ergonomie je využíváno k tes-tování designu i architektury z hlediska potřeb jejich uživatelů. Tentokrát jsme pro vás připravili hodnocení vlastností sedacího nábytku, nákupních tašek na kolečkách, varných konvic, zvukového smogu vydávaného domácí technikou, mikroklimatu obytných i pracovních místností, barevného charakteru světelných zdrojů a techniky pro podniková relaxační centra. Připravil Tomáš Fassati.

9. leden, sobota, 10:00-12:00
BYLI TO TŘI KRÁLOVÉ MUDRCI ANEBO MÁGOVÉ? VÍKENDOVÉ DOPOLEDNE S LEGEM II. – VYPRÁVÍME PŘÍBĚHY

Biblický příběh upravený pro děti od 5 do 10 let. Kapacita omezená, je vhodné přihlásit se předem. Info: 724 034 713. Připravila Anna Fassatiová a Dana Doskočilová.


11. leden, pondělí, 11:00
SKVĚLÝ NOVÝ SVĚT, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1 Praha 7 – Holešovice

Chmurná budoucnost, která již nastala.
Komentovaná prohlídka výstavy určená výhradně pro benešovskou veřejnost. Individuální doprava, sejdeme se přímo v DOXu. Doporučujeme odjezd vlakem v 9:45 z Benešova do stanice Praha Holešovice, odtud 400m pěšky, případně jednu stanici tramvají směr Libeň. Vstupné 40,- Kč, délka prohlídky 60 min. Info MT: 724 034 713

20. století bylo svědkem vzniku řady slavných literárních vizí budoucnosti. Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury ve svých knihách Brave New World (1932), 1984 (1949) a 451° Fahrenheita (1953) představili chmurné předpovědi vývoje společností. Výstava se zaměřuje na to, v čem se tyto předpovědi od doby svého vzniku mýlily a jak se v mnoha případech nebezpečně rychle naplňují. Nabízí jejich srovnání se současnou společenskou situací, zejména s důrazem na oblast společenské kontroly, konzumu a médií. Tvorba současných umělců, kteří se dlouhodobě zabývají tématy týkajícími se společenského dohledu, konzumní společnosti a mediálního světa, má stejné varovné poselství, odkazuje ovšem bohužel k budoucnosti, která už nastala.

18. leden, pondělí, 17:00
VÝTVARNÍCI BENEŠOVSKA I. 

Nahlédnutí do tvorby výtvarníků benešovského regionu, I.část. Sraz před budovou muzea v 17:00. Připravila Anna Fassatiová. 

25 leden, pondělí, 11:30
SKVĚLÝ NOVÝ SVĚT II., Centrum současného umění DOX, Poupětova 1 Praha 7 – Holešovice

Chmurná budoucnost, která již nastala.
Komentovaná prohlídka výstavy určená výhradně pro benešovskou veřejnost a studenty gymnázia. Doporučujeme odjezd vlakem v 9:45 z Benešova do stanice Praha Holešovice, odtud 400m pěšky, případně jednu stanici tramvají směr Libeň. Vstupné 45,- Kč, délka prohlídky 60 min. Info MT: 724 034 713

26. leden, úterý, 16:30-17:45
HEBREJSKÉ PÍSMO

O základních pravidlech čtení a psaní hebrejské abecedy v předvečer Dne památky obětí holocaustu. Spojené s praktickou ukázkou. Pro širokou veřejnost a ateliér ZUŠ připravila A. Fassatiová. Vhodné je přihlásit se předem MT: 724 034 713.


27. leden, středa, 16:00
Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

cyklus VÝZNAMNÉ DNY

16:00
ukázky dílny Hebrejské písmo

16:15
scénické čtení deníku Růženy Porgesové, benešovské židovské dívky. Účinkuje Vanda Doskočilová a Vojtěch Gavena, divadlo DE FORMACE

16:45 – 17:30
Návštěva muzejní expozice o benešovské židovské komunitě v Památníku na novém židovském hřbitově. Začátek programu v 16:00 v Muzeu umění, Malé náměstí 1
 

30. leden, sobota, 14:00 - 16:00
VÍKENDOVÉ ODPOLEDNE S LEGEM III. -  matematika pro nejmenší 

Objevování, upevňování a posilovaní matematických dovedností hravou formou pomocí jednotlivých prvků stavebnice lega. Určeno pro děti od 4 -8 let. Je vhodné se přihlásit předem, info 724 034 713. Připravila A. Fassatiová a D. Doskočilová.


30. leden, sobota, 19:00
PROMÍTEJ I TY, KE SVĚTLU, režie Yuanchen Liu, Čína, USA, 2011, 69 min. 
Čína patří dlouhodobě mezi největší producenty a zároveň největší spotřebitele uhlí na světě. Sedmdesát procent veškeré její energie pochází z uhelných elektráren. Odvrácenou stranu čínského ekonomického rozmachu nejlépe vystihuje situace v tamních dolech, kde každý rok zahyne při nejrůznějších nehodách asi dvacet tisíc horníků.
Malá vesnice Kan-pa leží nedaleko dolů Kchu-si. V hloubce 400 metrů pod zemí zde stejně jako jeho otec a dědeček pracuje mladý muž jménem Hui. Dobře ví, o jak nebezpečnou práci jde, a tak když mu přes cestu přeběhne krysa, což je v Číně chápáno jako špatné znamení, nebere to na lehkou váhu a zůstane ten den raději doma. Mohl by totiž dopadnout jako další protagonista filmu, Luo, který kvůli závalu skončil před několika lety na vozíku. Jednotliví horníci nebývale otevřeně popisují riskantní práci v dolech, která je pro ně jedinou možností, jak uživit rodinu
Filmotéka Člověka v tísni. Připravuje sdružení ProBenešov.

REALIZOVANÝ PROGRAM V MĚSÍCI ÚNOR

8. únor, pondělí, 17:00
VÝTVARNÍCI BENEŠOVSKA, Ondřej Šik
Komentovaná prohlídka výstavy. Připravila Anna Fassatiová.
 
8. únor, pondělí
ODPOLEDNE S LEGEM - stavebnice LEGO® MINDSTORMS®, 14:30 
Tříčlenný tým studentů benešovského Gymnázia navrhl a sestrojil ze stavebnice LEGO MINDSTORMS jednoduchého mobilního autonomního robota, který dokáže plnit různé zadané úkoly. Koncem minulého roku se s ním úspěšně zúčastnili soutěže v rámci robotických dní na ČVUT. Atmosféru soutěže nám přiblíží svým povídáním, filmovým záznamem i praktickou ukázkou studenti a jejich profesor z kroužku robotiky, Mgr. Petr Brabec. Určeno pro 2. stupeň ZŠ a širokou veřejnost.
 
11. únor, čtvrtek, 18:00
Alice Nellis: ADOPCE 
  KONKURZ NA RODIČE / filmová projekce, režie Alice Nellis, ČR 2014, 75 min.
Dokument sleduje několik manželských dvojic, které se z různých důvodů rozhodly své děti adoptovat.  Autentické svědectví režisérky, která rovněž vychovává osvojené dítě, přináší celou řadu otázek i odpovědi, které s tímto rozhodnutím souvisí. Citlivě nahlíží do podstaty rodičovství se všemi odměnami a riziky, které nová situace přináší do rodiny i širšího okolí.
Po skončení beseda s M. Šantavou, ředitelkou Centra pro náhradní rodinnou péči a její kolegyni Ch. Kočí, s  J. Kratochvílovou a B.Tulachovou z odboru sociálních věcí MěÚ Benešov.
Připraveno ve spolupráci s Centrem pro náhradní péči Litoměřice a s oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Benešov.
 
21. únor, neděle, 10:00-12:00
VÍKENDOVÉ DOPOLEDNE S LEGEM – BARVY A TVARY

Skládání podle pokynů, ale s velkým zapojením fantazie, kreativity a vědomostí je výbornou možností, jak využít stavebnici LEGO nejen ke hraní, ale i k rozvoji vzdělání. Určeno pro děti od 5 do 10 let. Kapacita omezená, je vhodné přihlásit se předem. Info: 724 034 713. Připravila Anna Fassatiová a Klára Vetterová.
 
22. únor, pondělí, 17:00
O ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
cyklus VÝZNAMNÉ DNY – MEZINÁRODNÍ DEN MATEŘSKÉHO JAZYKA
Čtenářská gramotnost je vyšší forma základní znalosti – čtení a psaní. Odpovídá vyšší vizuální gramotnosti, s níž má mnohé shodné vlastnosti. Krátká přednáška s navazující besedou seznámí se základními principy lidské komunikace a umožní zamyslet se nad jejími kvalitami a vztahem ke kvalitám života. Připravil T. Fassati

26. únor, pátek, 19:00
PROMÍTEJ I TY
POSLEDNÍ SNY, režie Estephan Wagner, 59 min., dánský dokument 2013

Intimní portrét tří žen během posledních dnů jejich životů v dánském hospici. Film poukazuje na to, že jakkoli je odchod našich blízkých ze života složitý,  lze se na něj připravit. Díky empatické péči příbuzných, ošetřujícího personálu, psychologa či kněží, kteří doprovádějí člověka na konci života, může jeho poslední cestu  provázet důstojnost. Filmotéka Člověka v tísni. Připravuje sdružení ProBenešov.
 

25. únor, čtvrtek, 17:00
PROTIATOMOVÝ KRYT V BENEŠOVĚ
akce k výročí neslavného „vítězného“ února. Cyklus VÝZNAMNÉ DNY ČESKÉ HISTORIE

Komunistický puč v únoru 1948 byl jedním z kroků, které vedly k pozdější studené válce. Její součástí byla opatření proti případné válce horké. Patřila k nim vyzbrojování armád, cvičení civilní obrany a výstavba protiatomových krytů. Ty jsou rozesety po celé republice a některá města je mají jako atrakce trvale zpřístupněna. Kryty samozřejmě nemohly mít kapacitu pro všechno obyvatelstvo a v některých případech by pojaly jen příslušníky místní mocenské elity, která by z jejich bezpečí řídila aktivity obyvatel. Po 30ti letech od jejich výstavby je jejich technické vybavení zcela archaické a jejich návštěva může připomínat zážitky z industriálních skanzenů. Nahlédnutí do prostorů protiatomového krytu v Benešově je připraveno ve spolupráci s pamětníky. Kapacita skupin však bude z bezpečnostních důvodů omezena, vstup tedy bude jen na předchozí objednávku, info 724 034 713. Sraz v Muzeu umění a designu v 17:00. Připraveno ve spolupráci s Konfederací politických vězňů Benešov.   

3. březen, čtvrtek
MARIE BLABOLILOVÁ – RASTRY / vernisáž VÝSTAVY 

Výstava představí tvorbu významné české malířky a grafičky za poslední tři dekády, kdy autorka soustředěně rozvíjela osobitý koncept poezie každodennosti - motivy interiérů, zátiší, městských i přírodních krajin. Zobrazuje konkrétní věci s jejich zřetelnými znaky, ale za současného využití výrazného abstraktního řádu. Příznačné je využití rastrů linoleí či rytmizovaných ornamentů malířských válečků.

9. březen, středa
LITERÁRNÍ FESTIVAL, slavnostní zahájení, 19:00
JACK LONDON – TULÁK PO HVĚZDÁCH

Scénické zpracování slavného románu Jacka Londona o nepokořitelnosti lidského ducha. Účinkují: Alfred Strejček, Štěpán Rak – kytara. Úvodní slovo Vladimír Janovic, Pavel Hoza, František Kreuzmann. Kapacita omezená, doporučujeme rezervovat vstupenky. Vstupné dobrovolné. Info MT: 724 034 713.

22. březen, úterý
LITERÁRNÍ FESTIVAL, 19:00
NEŽ SE SLOVA STANOU TVAREM

Večer s básníkem a prozaikem pavlem Hozou o jeho práci na připravovaném románu Trhliny. Ve druhé části zazní básnická povídka Mesiáš. Účinkují. Pavel Hoza, František Kreuzmann, Margit Koláčková – violoncello. Kapacita omezená, doporučujeme rezervovat vstupenky. Vstupné dobrovolné. Info MT: 724 034 713.
 

24. březen, čtvrtek, 7:30 – 15:00
ZELENÝ ČTVRTEK
PRÁZDNINOVÝ DEN V MUZEU

Prázdninový program pro děti ve věku od 6-11 let bude připraven od 7:30 do 15 hod. Info MT: 724 034 713.

PROGRAM:
Příchod mezi 7:30 – 8:30  / volné hry v expozici Lego+
/ Velikonoce - křesťanské svátky, Mistr Vyšebrodského oltáře / tvořivá dílna - podmalba na skle 
/ Velikonoce – svátky jara a rodícího se života / tvořivá dílna – pomlázky, píšťalky, vajíčka

 
Převzetí a odevzdání dětí můžeme přizpůsobit individuálně podle časových možností rodičů.
Náklady: 70,- Kč (oběd v restauraci)

REALIZOVANÝ PROGRAM V MĚSÍCI DUBEN

2. a3. duben, sobota a neděle /10:00-12:00  
LEGO+
VÍKENDOVÉ DOPOLEDNE S LEGEM – SLAVNÉ OBRAZY
Skládání podle pokynů, ale s velkým zapojením fantazie, kreativity a vědomostí je výbornou možností, jak využít stavebnici LEGO nejen ke oddechovému hraní, ale i k rozvoji osobních schopností. Určeno pro děti od 5 do 10 let. Kapacita omezena, je vhodné přihlásit se předem. Info: 724 034 713. Připravila H. Zákostelná.
 
 
5. duben, úterý /17:00
TAJEMSTVÍ A VYUŽITÍ INTELIGENCE IQ a EQ
Zkvalitnění vlastního života lze provádět různými cestami.  Psycholog, PhDr. Josef Hrdinka Ph.D., se bude ve své přednášce zabývat vztahem mezi různými typy lidské inteligence. Lidé si často kladou otázku, proč někdo s vysokým IQ vede nešťastný život. A právě nedostatek v jiné rovině – rovině emoční inteligence toho může být příčinou. Emoční inteligence je schopnost funkčně vnímat sebe sama i druhé. Dá se různými způsoby testovat i posilovat. Přednáška dr. Hrdinky bude orientována do praktického života a na její závěr mohou posluchači klást dotazy. Půjde o úvod větší série přednášek, neboť psychologie patří                 k základním oborům, které využívá teorie umění.

4. duben – 9. duben
JEDEN SVĚT, filmový festival

Filmotéka ČlověkaJEDEN SVĚT / HLEDÁNÍ DOMOVA
Festival dokumentárních filmů o lidských právech. Cílem letošního ročníku je narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy šířené českou společností. Připravuje sdružení ProBenešov.
 
4. – 8. duben 8:00 – 15:00, projekce pro školy
Po předběžné domluvě může projekce navštívit i široká veřejnost. Info MT: 724 034 713.
7- 9. pro veřejnost,
 
7. duben

17:00

Mezi věřícími

 

 

19:30

Syrská Love Story

 

 

8. duben

15:00

Pečovatelka Alice

 

 

17:00

Nemusíš s láskou, stačí s citem

 

 

19:30

V paprscích slunce

 

 

19:30

V kožešině

 

 

20:45

Švédská teorie lásky

 

 

22:00        Divadlo de-Formace
9. duben

15:00

Cowspiracy

 

Muzeum umění a designu , Malé náměstí 1, Benešov

15:00

Bábušky z Černobylu

 

Domov Seniorů, Villaniho č. p. 2130, Benešov

17:00

Café Waldluft

 

Muzeum umění a designu, Malé náměstí 1

19:30

Mallory

 

 

 

9. duben, sobota /10:00-12:00  
LEGO+
VÍKENDOVÉ DOPOLEDNE S LEGEM –  BARVY

Určeno pro děti od 5 do 10 let. Kapacita omezena, je vhodné přihlásit se předem. Info: 724 034 713.

 
18. duben, pondělí /19:00
MOJE OBLÍBENÁ DÍLA V HISTORII A SOUČASNOSTI UMĚNÍ
KAPITOLY Z ARCHITEKTURY /Peter Zumthor, Atmosféry

Architektura v okolním prostoru, věci, které nás obklopují. Navazujeme na virtuální procházky za architekturou. Nyní je připraveno čtení a promítání přednášky slavného architekta Petera Zumthora, která byla v červnu 2003 proslovena před více než čtyřmi tisíci posluchači na literárně-hudebním festivalu ve Švýcarsku. Připravila Anna Fassatiová.

22. duben, pátek
DEN ZEMĚ

Letošní motto celosvětové kampaně zní: Chraňme naše děti a naši budoucnost. Benešov se připojuje s programem pro školy a širokou veřejnost. Letošní program připravuje Muzeum umění a designu ve spolupráci s Vyšší odbornou a Střední zemědělskou školou Benešov, Junákem a sakutem Benešov a ZŠ Na Karlově.
PROGRAM
22. duben, pátek, Masarykovo náměstí Benešov /8:00-14:00
9:00-12:00
/EKO-AKTIVITY
studentů zemědělské školy, informační stánky, výukové a zážitkové programy, Masarykovo náměstí
 
9:00-12:00, Masarykovo nám.     
/PAMATUJ! BUĎ LEPŠÍ DNES, NEŽ VČERA! 
Z dílny benešovských junáků a skautů, Masarykovo nám. 
 
10:00 -12:00, Masarykovo nám.
/POZDRAV ZEMI
Svá přání Zemi budou malovat děti ZŠ Karlov.
 
10:00-17:00, Muzeum umění a designu, Malé nám. 1
/ZERO WASTE
Nulový odpad – skládkování ani spalování není konečným řešením problému odpadů. Lidé by měli přijmout zodpovědnost za to, co nakupují a kolik odpadů produkují. Firmy odpovědnost za své výrobky v celém jejich životním cyklu. Cílem je skládkovat nejvíce 10 % zbytkového odpadu.
/FAIR TRADE
Spravedlivý obchod je organizované sociální hnutí a tržní přístup, který usiluje o pomoc producentům v zemích třetího světa
/SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU
Původ mnoha výrobků a plodin dovážených z rozvojových zemí je č